Teams

Created with Sketch.

De Nederlandse politie bestaat uit afzonderlijke eenheden die, na de reorganisatie in 2015, gezamenlijk de Nederlandse politie vormen. Voor de reorganisatie bestond de Nederlandse politie uit een 26 korpsen. De eenheid Rotterdam wordt gevormd door de voormalige regionale korpsen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid.

Beide regionale korpsen hadden elk hun eigen team waarmee zij deelnamen aan de Roparun. Met de reorganisatie is ook voor de Roparun de samenwerking gezocht en komen de beide teams uit voor de eenheid Rotterdam.

De teams worden gefaciliteerd door de eenheid Rotterdam en daardoor kunnen zij gebruik maken van vergaderruimten, opslagruimte en sponsoring. Dit alles gebeurd uit de overtuiging dat de Nationale Politie een gezonde leefstijl wil ondersteunen. Daartoe heeft de Nationale Politie al diverse initiatieven gestart waaronder ook andere sportieve evenementen.

In de Roparun komen de twee teams uit onder de nummers 7 en 64; team 7 van het voormalige korps Rotterdam-Rijnmond en team 64 van het voormalige korps Zuid-Holland-Zuid.

De twee teams lopen elk een ander parcours. Zo start team 7 in Hamburg en team 64 in Parijs.

Gerelateerde artikelen