FAQ’s

Created with Sketch.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Vragen over de Roparun & Doneren

Kan ik niet direct aan jullie doneren via de website?

Nee. We hebben er bewust voor gekozen om je door te sturen naar de officiële pagina van de Stichting Roparun. Dit heeft als voordeel dat jouw donatie direct aan een CBF-erkende instantie wordt gedaan en daardoor ook aftrekbaar is voor de belasting. Wanneer je op de website van de Roparun een donatie doet kun je daar natuurlijk wel voor een van onze teams (7 of 64) kiezen of zelfs een specifiek lid van onze teams.

Je kunt via deze link aan ons doneren: http://www.roparun.nl/steun-ons/doneren/ en maak vervolgens je keuze voor team 7 of 64.

Is de Roparun een goedgekeurd CBF fonds?

Ja, Stichting Roparun Palliatieve Zorg heeft op 1 augustus 2006 het CBF Keur ontvangen. Dit betekent dat een donateur er op kan vertrouwen dat we verantwoord met een gift omgaan. Zo mogen bijvoorbeeld de kosten van fondsenwerving niet hoger zijn dan 25% van de opbrengsten uit fondsenwerving. Wij streven naar een zo laag mogelijk percentage en voor het afgelopen boekjaar bedroeg dit 6,9% voor de samengevoegde cijfers van Stichting Roparun Palliatieve Zorg en Stichting Roparun Evenementen. Kijk voor meer informatie op de website van het CBF: www.cbf.nl en op de site van de Roparun: http://www.roparun.nl/over-roparun/financieel/cbf-keurmerk/

Vragen over Mini-Roparuns

Wat is een Mini-Roparun?

Een Mini-Roparun is een sponsorloop met Roparun-tintje die wij organiseren op basisscholen. We willen zo voorlichting geven over wat wij doen en waarom wij dat doen. Met onze wortels bij de politie kunnen we ook altijd wat leuke politie-elementen inbrengen bij de Mini-Roparuns. Denk bijvoorbeeld aan politievoertuigen en demonstraties.

Wij vragen daarvoor een sportieve tegenprestatie in de vorm van een sponsorloop. De opbrengst daarvan, hoe groot of klein ook, komt voor 100% ten goede aan de Stichting Roparun.

Lijkt u het iets om ons te ontvangen op uw basisschool? Neem gerust contact op via het contactformulier!

Vragen over de Politie

Wat is jullie relatie met de politie?

De meeste teamleden van zowel team 7 als team 64 zijn werkzaam bij enig onderdeel bij de politie Rotterdam. Omwille van privacy en operationele veiligheid maken wij echter niet bekend welke werkzaamheden de teamleden verrichten.

De politie als sponsor?

Dat klinkt misschien een beetje raar: een onafhankelijke overheidsinstantie die zich inlaat met een evenement en andere sponsors. Trekt de politie daar het belastinggeld voor uit? We snappen de verwarring en we leggen graag uit hoe dat zit.

Teams 7 en 64 vinden hun oorsprong bij de politie. Collega’s van de voormalige politieregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid vormden een groep van collega’s die gezamenlijk de strijd aangingen. Met de finish in Rotterdam op de Coolsingel ligt daar ook onlosmakelijk de verbinding naar de Rotterdamse politie.

Onze werkgever faciliteert ons op tal van manieren zonder dat het “blauw op straat” kost en zonder dat uw belastinggeld via een omweg bij de Stichting Roparun terecht komt. Zo kunnen wij van een vergaderruimte gebruik maken voor teamoverleg, mogen wij een boekenkraam in een politiebureau zetten om tweedehands boeken te verkopen aan collega’s en kunnen we gebruik maken van de douches als wij de finish bereiken in Rotterdam. De politie vergoed geen kosten en dus zijn we voor bijvoorbeeld vervoer en voeding nog steeds afhankelijk van andere sponsors.

Op basis van het programma Fit & Gezond van de Nationale Politie maken deelnemers wel aanspraak op 1 dag bijzonder verlof per jaar voor deelname aan een sportieve prestatie zoals de Roparun. Deze aanspraak bestaat bijvoorbeeld ook voor politieambtenaren die deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse, een marathon of andere sportieve activiteit. De politie staat echter niet toe dat alle andere activiteiten, zoals teamvergaderingen, trainingen of sponsoractiviteiten, in diensttijd worden verricht. Alle leden van de politieteams verrichten deze activiteiten buiten diensttijd.

Betalen wij belastinggeld voor deze activiteiten?

Een terechte vraag. Het antwoord is zowel ja als nee. Laten we dat uitleggen. De meeste teamleden zijn in dienst bij enig onderdeel van de politie. Zij verrichten alle activiteiten in eigen tijd en dus nooit in diensttijd. De politie betaald de activiteiten dus niet. Eventuele kosten die gemaakt worden, zijn voor rekening van de eigen kas van de teams. Zij trekken hiervoor lokale sponsors aan en bekostigen een deel uit eigen zak.

Het ja-deel is gelegen in bijvoorbeeld het uniform dat wordt gedragen (overigens met toestemming van de werkgever). Dit uniform dragen zij ook wanneer zij wel in dienst zijn. Het uniform wordt betaald uit belastinggeld. Zo bekeken wordt er inderdaad belastinggeld uitgegeven aan onze activiteiten.

Daar tegenover staat ook weer dat, ondanks dat deze activiteiten in vrije tijd worden gedaan, bij een eventueel incident in de nabijheid van de activiteiten de agenten direct inzetbaar zijn.

Waarom lees ik niets over de Roparun op politie.nl?

De website www.politie.nl is de operationele website van de politie voor burgers. Hier wordt gecommuniceerd over alle officiële activiteiten van de politie en wordt voorlichting gegeven. De deelname aan de Roparun is feitelijk een privé-aangelegenheid waar toevallig politiemedewerkers aan deelnemen. Daarom is hierover niets terug te vinden op de officiële website van de politie en is deze website ingericht.